Logomini

Klubbens historie starter den 7. oktober 1937, hvor der var indkaldt til stiftende generalforsamling på Afholdshotellet. Til generalforsamlingen, hvor der var mødt 36 interesserede op, havde man inviteret nogle repræsentanter fra Aalborg Philatelistklub. De fortalte om hvilke fordele, der var for filatelien ved at have en frimærkeklub. Fordele, som vi i dag kan nikke genkendende til - lære af hinandens samlinger, bytte frimærker, afholde auktioner, udstillinger osv. Formanden for Aalborg Philatelistklub kunne endvidere redegøre for forskellen på en frimærkesamler og en filatelist. Sidstnævnte anså han nærmest for at være en videnskabsmand.

Man blev enige om at stifte klubben, og navnet blev Thisted Filatelistklub. Det vedtoges også, at klubben skulle tilsluttes unionen.Første ordinære møde blev afholdt den 4. november. Der var mødt 20 medlemmer samt to juniorer. Møderne blev normalt holdt på torsdage - akkurat som i dag, hvor vi i sæsonen har møde hver anden torsdag.

Alle møderne gik normalt planmæssigt, men mødet den 9. maj 1940 blev man nødt til at aflyse,"da mødet ikke kunne afholdes på Krabbes Konditori grundet paa, at der ved Besættelsen d. 9. April kom saa mange fremmede paa Konditoriet". Ikke alle møder har været helt normale. Ved et møde i 1942 holdt Herr Bøje fra Randers således et meget interessant foredrag med titlen "Kannibalisme og Filateli".

Stemningen på generalforsamlingen i 1946 blev efterhånden lidt mat, og man blev enige om at afbryde mødet. Da medlemmerne kom ud, viste det sig, at de alle var syge. Forklaringen var en kulilteforgiftning fra fyret på hotellet. To af medlemmerne besvimede, og der blev en farlig ståhej, som endte med, at man måtte have fat i Falck.

Klubben har arrangeret flere større udstillinger. Den første i 1941. 10-årsjubilæet blev afholdt med et års forsinkelse i 1948. I 1962 var det så 25-årsjubilæet, hvor postmesteren ved åbningen udtalte, at der var tale om en nydelig, interessant og alsidig udstilling, som klubben kunne være stolt over. Han var også senere inde på, at "Vi ser med milde øjne på filatelisterne, der bringer os store indtægter, endog uden at der må præsteres nogen arbejdsydelse i stedet!" I 1977 kunne man i forbindelse med en udstilling fremvise en samling, som man havde arvet af en af klubbens gamle medlemmer, Poul Møller.

thyfrim87

Den mest succesrige udstilling var udstillingen i forbindelse med 50-årsjubilæet, hvor der var mødt rigtig mange mennesker op. Sidste større udstilling blev afholdt i 2007, hvor klubbens medlemmer viste der samlinger frem. Samtidig viste byens dygtige patchworkdamer nogle af deres arbejder frem.

Opsaetning

Der gøres klar til udstillingen i 2007

75-års jubilæet i 2012 blev markeret med en udstilling på det gamle rådhus. Klubben gav kagemand til alle de fremmødte. Gæsterne havde mulighed for at få vurderet deres samlinger, og det tilbud var der mange, der tog imod.