Indmeldelsesblanket

Lotseddel - til beskrivelse af det enkelte lot i forbindelse med anvisningssalg

Auktionsliste - liste over de forskellige lots, man som medlem indleverer i forbindelse med anvisningssalg